About

Aardvuur is het resultaat van mijn eigen zoektocht naar een invulling voor de energietransitie die we met zijn allen moeten realiseren. Verwarming van onze huizen is één van de belangrijkste verbruikers van fossiele brandstoffen en heeft daardoor een belangrijke bijdrage in de klimaatverandering. Het positieve is dat we door onze huizen te isoleren en verwarmingsinstallaties te verduurzamen een positieve impact kunnen hebben op niet enkel het klimaat, maar ook op ons wooncomfort en energiekosten. Vanuit mijn interesse in de energietransitie help ik graag klanten bij het realiseren van een duurzaam verwarmd huis. Uit het overrompelende aanbod van mogelijkheden beperk ik me bewust tot de technieken die ikzelf duurzaam acht: leemkachels, warmtepompen en zonneboilers.

Aardvuur is ook het resultaat van een professionele zoektocht. Na een universitaire opleiding en carrière als expert verbranding en rookgasreiniging binnen de energie sector voelde ik meer en meer nood aan “echt” werk. Een vak. Concreet aan iets bouwen. Creëren en realiseren voor en met een klant. Met voldoening het resultaat van noeste arbeid kunnen zien. Teruggrijpend naar een ambacht, naar het voorbeeld van mijn vader – een schrijnwerker. Voortbouwend op mijn ervaring bij eigen duurzame verbouwprojecten en interesse in bio-ecologische bouwmaterialen waagde ik de sprong. Ik schoolde me om tot monteur, installateur en leemkachelbouwer. Dat laatste ging niet via opleidingen, maar gelukkig kon ik bij Joris Pouls van Warmte op maat stage lopen om zo het bouwen van leemkachels in de handen te krijgen.

Naast leemkachels pleisteren of warmtepompen installeren, gaat mijn tijd en aandacht naar vrouw, kinderen en het verbouwen van ons eigen duurzaam huis. In de tijd die dan nog rest, kan je me terugvinden op de gravelfiets of tussen de bijtjes.